Kontakt


mail@tornbys.dkfacebook.com/tornbys

20 49 47 59

Træfældning

Hvordan fælder man et træ?

Træfældning foregår i flere trin. For at sikre sig, at træfældningen går godt, er det vigtigt, at man som træfælder har tænkt det næste trin igennem inden man fælder træet. På den måde foregår det sikkert og man kan fælde træet uden overraskelser..

Træfældning trin 1:

Når man har valgt det træ der skal fældes, gælder det først om at have styr på, hvilken retning man ønsker træet skal falde. Det bedste er, at lade træet falde i den retning, der vil være naturlig. Vær opmærksom på, om træet har overvægt eller på anden måde hælder til en anden side end den, hvor det er ønsket, at træet skal falde. Ved træfældning skal der være speciel opmærksomhed på vindretningen. Er der blade på et træ, er der utrolig meget pres på, når vinden blæser, og det kan besværliggøre træfældningen.

Træfældning trin 2:

Få afgrenet den nederste del af stammen, så træfældningen kan foregå nemt og problemfrit. For at træfældningen kan foregå sikkert, er det også vigtigt at rydde et par meter rundt om træet. Så har man arbejdsrum og træfældningen bliver lettere. Skulle der gå noget galt under træfældningen, eksempelvis at træet falder i en anden retning end træfældningen skulle resultere i, bør der også være ryddet en flugtvej.

Træfældning trin 3:

Selve træfældningen foregår ved hjælp af et forhug og et fældsnit. Forhug er udsavning af en kile som styrer træets faldretning. Forhug i forbindelse med træfældningen saves ud med to snit, og bør ikke gå mere end 1/3 ind i træet. Kommer forhugget længere ind, risikerer man at træfældningen ikke kan styres, og træet måske falder til den modsatte side end det var meningen med træfældningen. Læg først det øverste snit til forhug, og derefter det nederste. Træfældningen får det bedste resultat, hvis kilen er ca 45º.

Træfældning trin 4:

Træfældningen gennemføres ved at lave fældsnittet. Fældsnittet lægges direkte vandret bagfra træet lidt højere end spidsen af kilen fra forhugget. Der skal efterlades en fældekam på cirka 3 cm. Fældekammen er med til at styre træet i faldet. Når der er savet ca halvvejs i fældsnittet, standses saven, og der sættes brækstang eller kiler ind på bagsiden af træet. Dette gøres for at sikre, at træet ikke falder bagud eller at saven sætter sig fast. Derefter afsluttes fældsnittet og træet falder.

Hvornår skal man fælde et træ?

Træer kan fældes hele året. Rent praktisk kan det være rart at fælde løvtræer om vinteren, da der er relativt lidt affald. Pas dog på med de mest væskeholdige træer, da de i særlig hård frost kan være meget hårde at save i.

Hvem kan fælde mit træ?

Er du i tvivl eller uerfaren, bør du kontakte en professionel.


Tornbys Træfældning udfører træfældning i Esbjerg, Varde, Oksbøl, Vrøgum, Blåvand, Ho, Vejers, Outtrup, Nørre Nebel, Hvide Sande og andre byer i området mellem Esbjerg og Hvide Sande.