Kontakt


mail@tornbys.dkfacebook.com/tornbys

20 49 47 59

Beskæring

Beskæring af havens træer er normalt kun nødvendigt hvis træerne er blevet for store. Ved beskæringen skal man være særlig opmærksom på, hvor og hvordan det enkelte snit ligger.

Læg beskæringen rigtigt:

Uanset hvad man ønsker at beskære – eller hvornår – er tommelfingerreglen for beskæring, at man beskærer den pågældende gren tæt ved grenkraven. På denne måde kan træets sårhelingsberedskab virke bedst efter en beskæring. For yderligere at optimere beskæringen bør beskæringen foregå vinkelret på hovedstammen.

Beskær grenen i tre lette trin:

For at undgå at beskæringen laver for store skader på træets stamme og grenens krave, foregår beskæringen bedst ved, at man først lægger et lille snit på grenens underside, 5 – 10 cm ude fra kraven. Derefter saver man oppefra, til grenen knækker/falder af. Den sidste stub kan nu beskæres helt inde ved kraven, uden at barken trækker spor i træet.

Beskæring med motorsav:

Beskæring med motorsav kan dele vandene i beskæringsbranchen. Som grundregel kan det dog siges, at når grenen, der skal beskæres, bliver større end et håndled – og at andet værktøj til beskæring dermed bliver delvist sat ud af spillet – kan en motorsav anvendes til beskæringen. Beskæring af grene i den størrelse kan i det hele taget stresse træet, og give anledning til en del vildskud.

Det rette værktøj til beskæring:

Beskærer man sine træer eller buske med sløvt og rustent værktøj, er der langt større risiko for, at træet efter beskæringen får infektioner i form af svampeangreb og andet. Dette sker i forbindelse med at det sår, der fremkommer ved beskæringen, bliver ru. Bruges skarpt og rent værktøj til beskæring, bliver såret fra beskæringen fin og glat, og dermed er der også større chance for at beskæringen giver et flot resultat.

Hvornår skal jeg beskære mine træer og buske?

Der er stor forskel i opfattelsen af, hvornår på året man bedst beskærer sine træer eller buske. Nogle mener, at man med forsigtighed kan beskære alle slags til alle tider, mens andre nærmer sig religiøse tilstande omkring, at prydhavens flotteste busk kun må beskæres i én bestemt uge på året. Men denne opfattelse af forskellige tidspunkter for beskæring er nok mere bestemt af anlægsgartnerens håb om jævn fordeling af beskæringer over året, end det er bestemt af træets evne til at overleve en beskæring.

Lukning af træets sår efter beskæring:

Der skal hverken smøres lak, maling, podevoks, træbeskyttelse eller andet på stubben for at forebygge sygdomme i træet efter beskæring. Det bedste man kan gøre for træet ved beskæringen er, at anvende skarpe og rene værktøjer og så lade såret få masser af frisk luft.

Gode grunde til beskæring:

Der kan findes mange årsager til, at man ønsker at beskære et træ eller beskære en busk i haven. Men man skal passe på, at det ikke tager overhånd, og at der bliver beskåret alt for meget.

[LINK- 5 gode grunde til at beskære træer og buske i haven]

Hvem kan beskære mit træ?

Da beskæringen af et træ kan være meget hård ved træet, er det bedst at få en professionel til at hjælpe.
Tornbys Træfældning beskærer træer og arbejder bl.a. i byerne Esbjerg, Varde, Oksbøl, Ho, Vejers, Blåvand, Vrøgum, Jegum, Kærup, Outrup, Nr. Nebel, Hvide Sande, Bork, Hvide Sande og andre områder mellem Esbjerg og Hvide Sande.